snsb_logga_ny

emil johansson

 

bandets östgöte, han har spelat  på heltid sedan många år och i många olika konstellationer. hans engagemang och positiva inställning  smittar av sig till både oss i bandet och till er i publiken.

bandets bästa golfspelare påstår han själv.